Обробка даних...

Завантаження
Завантаження
Розмір шрифту
A
A
A
Колір сайту
A
A
Звичайна версія сайтуЗвичайна версія сайту

Пошук
Пошук
Людям із порушенням зоруЛюдям із порушенням зору

Львiвенергозбут

Знайти

Показники якості надання послуг з постачання природного газу

МІНІМАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ВИМОГИ

до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу затверджені постановою НКРЕКП від 21.09.2017 року № 1156.

Забезпечення мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу

1. Постачальник має забезпечити мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу споживачу.

2. До мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні постачальником послуг постачання природного газу належать:

 1)  надання договору постачання природного газу, підписаного постачальником, на вимогу побутового споживача - у строк не більше 10 робочих днів з дати отримання письмового звернення побутового споживача;

 2)  надання повідомлення про намір змінити умови договору постачання природного газу для непобутових споживачів - у строк до 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами);

 3)  надання повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність припинення/обмеження газоспоживання:

 ·    для непобутових споживачів - у строк не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості - не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення/обмеження;

 ·    для побутових споживачів - у строк не менше ніж за три дні до дати припинення газопостачання;

 4)  усунення порушення або надання обґрунтованої відмови побутовому споживачу у випадку отримання постачальником претензії від побутового споживача про порушення постачальником умов Правил постачання природного газу та договору постачання природного газу - у строк не більше 5 робочих днів;

 5)  розгляд акта-претензії споживача про відшкодування збитків - у строк не більше 20 робочих днів з моменту отримання поштового відправлення з позначкою про вручення;

 6)  розгляд письмового звернення споживача - у строк до одного місяця з дня надходження звернення.

 

3. У разі недотримання вказаних мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу, постачальник сплачує споживачу компенсацію у розмірах, наведених у додатку 3.

 

Додаток 3

 

Розмір компенсації за недотримання постачальником мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу

    

Тип послуги

Стандарт

Розмір компенсації, грн (без ПДВ)

з дня набрання чинності цими Стандартами та вимогами до 31.12.2018

з 01.01.2019

1. Надання повідомлення про намір змінити умови договору постачання природного газу для непобутових споживачів

до 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами)

100

200

2. Надання повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність припинення/обмеження газоспоживання з певного періоду, у тому числі:

х

х

х

 для непобутових споживачів

не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості – не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення/обмеження

100

200

3. Розгляд акта-претензії споживача про відшкодування збитків

не більше 20 робочих днів з моменту отримання поштового відправлення з позначкою про вручення

200

400

4. Розгляд письмового звернення споживача

до одного місяця з дня надходження звернення

100

200

 

4. Постачальник сплачує споживачу компенсацію за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу шляхом врахування суми відповідної компенсації як авансової плати за спожитий природний газ на наступний розрахунковий період.

5. Постачальник зобов'язаний поінформувати споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення у рахунку на оплату природного газу, у тому числі в «особистому кабінеті» споживача на веб-сайті постачальника, або листом на бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.

6. У разі ненадання постачальником компенсації за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу в порядку, визначеному пунктом 4 цієї глави, споживач має право самостійно звернутися до постачальника із заявою за формою, наведеною в додатку 4

 

Додаток 4

"Керівнику газопостачального підприємства (постачальника) ________________________________

________________________________

 (найменування/П. І. Б. фізичної особи-споживача)"              

 

ЗАЯВА

про надання компенсації за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості
обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу

              Прошу зарахувати мені компенсацію у розмірі _______ грн (наводиться відповідний розмір компенсації за недотримання мінімального стандарту) як авансову плату за спожитий природний газ на наступний розрахунковий період  за недотримання _______________________________________________________________________________________                          

                        (найменування газопостачального підприємства (постачальника))                           мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу, а саме: _________________________________________________________________.

                                               (наводиться недотриманий мінімальний стандарт)

 

 

__________________                                                                                  __________________

            (підпис)                                                                                                                                      (П. І. Б.)

 

          

«___»____________20__року

 

У разі необґрунтованої відмови у наданні компенсації або залишення заяви без розгляду споживач має право звернутись до НКРЕКП та її територіальних органів або до суду.

7. У разі невиконання постачальником вимог вказаної постанови НКРЕКП про сплату споживачу компенсації за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів сума відповідної компенсації подвоюється та має бути врахована при розрахунках у найближчому розрахунковому періоді.

8. У разі невиплати постачальником компенсації за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу НКРЕКП з урахуванням інформації, визначеної у главі 4 цієї постанови НКРЕКП, та за результатами планових або позапланових перевірок дотримання постачальником ліцензійних умов приймає рішення про накладення штрафу у розмірі, визначеному Законом України «Про ринок природного газу», а також щодо надання споживачам компенсації відповідно до п. 3.7. вказаної  постанови НКРЕКП.

9. Компенсація за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу не надається у випадках, якщо недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу було спричинено доведеними:

форс-мажорними обставинами, що підтверджується відповідною довідкою Торгово-промислової палати;

діями споживача, що призвели до затримки у наданні послуг або аварійної перерви в газопостачанні;

діями третіх осіб, що призвели до аварійної перерви в газопостачанні.


 

facebookyoutube